joyceyamada.com
Mnemosyne, Installation Photo 3
September 19th, 2013
Opening night, installation detail.

PHOTO CREDIT: Fred Hatt
PREV / NEXT   3 / 20
BACK TO MNEMOSYNE